Vad kan anses vara hantverk?

Vad som kan kallas för hantverk är inte alltid helt klart. Ett hantverk innebär att utföra ett produktionssätt för hand,där hantverkaren står för hela utförandet och själv gör hela tillverkningen. Hantverk är sannerligen ingen ny konst utan något som människor har ägnat sig under alla tider, främst som bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga levebröd. Det har även vuxit fram en mer avancerad och professionell form av hantverk som yrkeskunskap vid sidan av de hantverksarbeten som sker mer i slöjdform. Inom alla tillverkningstekniker är hantverket den teknik som har använts, även om den industriella produktionsformen har kommit att ta över allt mer sedan mitten av 1800-talet. Frågan man kan ställa sig är om allt där man idag producerar något kan anses vara ett hantverk. Mycket kring svaret är beroende av hur man även definierar vad det innebär att producera något.

Att man producerar något är relativt klart när det gäller att snickra en möbel eller måla en tavla, men kan man även producera när man spelar monopol eller när man vill spela casino? Har man gjort det casinospel som andra sedan spelar på kan man förmodligen kalla det för ett hantverk även om man inte har producerat hela spelet för hand. Det är ändå kunskapen som krävs för att utföra tillverkningen som kan anses göra att det blir ett hantverk. Här debatteras frågan vidare, om det kan anses vara ett hantverk när man spelar monopol eller inte.